0 👍
127 lượt xem
bởi (🏅0)
Có anh(chị) nào đã tham gia chương trình intern của HCL và đang làm việc tại HCL cho em xin review tổng quan về công việc với ạ. tại họ yêu cầu ký hợp đồng 2 năm ấy ạ.
-Em xin hỏi cảm nhận về môi trường là việc, tính chất công việc và cả phúc lợi nữa ạ.
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...