+2 👍
832 lượt xem
bởi
Chào mọi người. E đang học C++ và viết một chương trình nhỏ in ra màn hình dòng text "Xin chào Việt Nam" nhưng code không chạy như em mong muốn. Nhờ các cao thủ chỉ giáo giúp

Code như sau 
#include <stdio.h>

int main()
{    
    printf("Xin chào Việt Nam !");
    return 0;
}
Nhưng khi chạy thì nó in ra như sau:

Xin ch?o Vi?t Nam !

E code trên Visual Studio 2015 ạ.

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅151)
Dear Long, có mấy ý sau e cần chú ý 

1/ Để print được tiếng Việt lên console thì console phải có codepage là UTF-8
Để set codepage cho console thì em vào registry của Windows: 
[HKEY_CURRENT_USER\Console\%SystemRoot%_system32_cmd.exe]
Change value của CodePage thành "fde9"2/ Font của console phải support ngôn ngữ tiếng Việt
Sau step 1 thì e mở cmd lên , vào phần Properties > Font, chọn Font support Tiếng Việt. Ví dụ: "Courier New"3/ E tắt console đi và chạy lại chương trình sẽ OK
bởi
Yeah. Cám ơn anh.
E đã làm được ạ
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
2 trả lời 418 lượt xem
0 👍
1 trả lời 71 lượt xem
hỏi bởi LongHoang (🏅0) 10/11/2020
+1 👍
1 trả lời 561 lượt xem
0 👍
2 trả lời 239 lượt xem
hỏi bởi Longhoang 31/3/2020
...