0 👍
546 lượt xem
bởi (🏅0)
Mọi người cho mình hỏi cách để vẽ đồ thị đọc được từ cảm biến nhiệt độ hoặc độ ẩm từ cảm biến sử dụng hàm nào trong qt.

3 câu trả lời

0 👍
bởi
0 👍
bởi
Tuỳ thuộc bạn đang sử dụng Qt Widget hay QML. Nếu QML thì tham khảo link sau cho nhanh gọn, chính chủ https://doc.qt.io/qt-5/qtcharts-qmlchart-example.html
0 👍
bởi
QtChart, 3D thì QtDataVisualization, document của qt viết rất chi tiết và có ví dụ rõ ràng
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
1 trả lời 914 lượt xem
0 👍
0 trả lời 77 lượt xem
hỏi bởi ẩn danh 14/6/2021
...