0 👍
807 lượt xem
bởi (🏅0)
Chào mọi người trong group.Hiện em đang là sinh viên năm 2 và muốn theo lập trình nhúng trên linux.Hiện em chỉ có kiến thức về C/C++ , chưa có kiến thức gì về vi xử lý và HĐH Linux thì em có thể bắt đầu học với 3 cuốn này được không ạ?
1. The Linux Command Line
2. Exploring BeagleBone Black
3. Mastering Embedded Linux Programming
Ngoài ra mọi người có thể cho em tài liệu/trang web nào để học về embedded linux cho người mới bắt đầu ạ(hiện tại em chỉ có kiến thức về C/C++)
Mong sớm nhận được phản hồi của anh/chị trong group!
Em cảm ơn ạ!!!
bởi (🏅0)
Cuốn 1 nên dùng tham khảo , cuốn 3 đọc, và bạn có thể bắt đầu với Raspberry Pi để tiện học tập vì tài liệu tham khảo nhiều, bạn cũng hoàn toàn có thể lập trình C/C++, python trên Pi.
bởi (🏅0)
em cảm ơn chia sẻ của anh ạ

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅179)
Về sách thì quyển thứ 3 rất đáng để học.
Web: https://elinux.org/Main_Page
bởi (🏅0)
E cảm ơn chia sẻ của anh tuanpm
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...