0 👍
165 lượt xem
bởi
Cho em hỏi là toán tử ++ dạng tiền tố và hậu tố nó có khác gì nhau không ạ? Em thấy nó đều tăng 1 biến lên 1 đơn vị. Nếu không có khác thì tại sao phải chia ra 2 loại vậy?

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅167)
Khác nhau chứ em. Cái này là cái rất cơ bản.
E tham khảo cái này: https://cppdeveloper.com/c-co-ban/7-3-10-toan-tu-tang-va-giam-dang-tien-to/
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
1 trả lời 385 lượt xem
0 👍
1 trả lời 9 lượt xem
hỏi bởi LuanThanh 26/9/2021
0 👍
1 trả lời 87 lượt xem
hỏi bởi ẩn danh 14/9/2021
0 👍
1 trả lời 76 lượt xem
hỏi bởi quockhanh (🏅0) 4/9/2021
...