0 👍
622 lượt xem
bởi
Anh/Chị trong nhóm cho em hỏi là làm cách nào để thêm thư viện QTMQTT vào project,
Nguồn từ đây: https://github.com/qt/qtmqtt
Em xin cảm ơn.

2 câu trả lời

+1 👍
bởi
đây là Qt module nên bạn clone về build như bình thường (qmake, make, make install) sẽ thấy nó đc instal ở trong folder QT_INSTALL_LIBS. Khi dùng chỉ cần QT += mqtt là xong
0 👍
bởi (🏅167)
Nhìn qua source ở GitHub thì a thấy các step sẽ như sau:
1. Mở file mqtt.pro lên build => mqtt lib sẽ được install vào Qt
2. Để dùng trong project thì trong file source cần include file header tương ứng và trong file .pro cần QT += mqtt
(Tham khảo src trong examples là hiểu mà em)
bởi
Hi anh,
"Tham khảo src trong examples" em chưa hiểu lắm. Vì như ý 2 anh đã mention thì em hiểu là mình sẽ cần include existing directory của thằng mqtt vào ạ
bởi (🏅167)
e xem trong các examples thì sẽ thấy, để dùng thư viện mqtt (đã build ở Step 1) thì cần
  • Trong file source cần include file header của mqtt. Ví dụ: 
    #include <QtMqtt/QMqttClient>
  • Trong file .pro thì cần config để link với thư viện mqtt: 
    QT += mqtt ...
bởi
Dạ em cảm ơn ạ
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
1 trả lời 321 lượt xem
hỏi bởi NND 24/9/2019
0 👍
1 trả lời 444 lượt xem
+1 👍
1 trả lời 252 lượt xem
hỏi bởi tungnm6 (🏅2) 20/6/2019
...