+1 👍
495 lượt xem
bởi (🏅2)
đã đóng bởi
Mình dùng HĐH Linux cài Qt- Creator , hiện giờ mình muốn deloy app để chạy trên window mà không muốn cài máy ảo windows thì phải làm ntn ?
Mình google thì phải dùng cross compile tool chain nhưng hơi khó hiểu, ae nào đã giải quyết được vấn đề này chưa ?? chỉ bảo mình với ạ ...  Thankss!!!
đã đóng với chú thích: Đã tìm được phương án giải quyết vấn đề
bởi (🏅2)
Có một bài viết về Build app Windows trên Linux trên Wine dùng MSVC và QBS.
https://cor3ntin.github.io/posts/helloworld_p2/
bởi
Information About Priligy

1 Câu trả lời

+1 👍
bởi (🏅2)
đã được chọn bởi
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...