0 👍
1K lượt xem
bởi
Mọi người cho em hỏi lập trình nhúng trên ô tô và lập trình ứng dụng ô tô có khác nhau nhiều không?
Mình học khóa lập trình ứng dụng trên ô tô (FUNIX) thì có thể áp dụng kiến thức đó để làm về nhúng không?
Em cảm ơn mọi người đã quan tâm.
bởi
<a href="https://abuyzithromaxi.com/ ">z pack for strep throat</a>
bởi
Alcol Kamagra

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅191)
Lập trình nhúng trên ô tô có bao gồm luôn cả lập trình ứng dụng ô tô. Lập trình các phần mềm nhúng trên ô tô thì cũng là lập trình thiết bị nhúng nhưng có các đặc thù riêng cho ô tô như các tiêu chuẩn safety, các chuẩn kết nối thường dùng trên ô tô, ect.

Vê cơ bản có thể chia ra làm 2 levels
  • Low level thì Lập trình kernel, driver: dùng ngôn ngữ bậc thấp như C để code các phần core của hệ điều hành, tương tác trực tiếp với phần cứng
  • High level thì Lập trình Application/Middleware/Framework: Đại khái là sử dụng C/C++/Java/NodeJs và một số ngôn ngữ khác để code ra các ứng dụng. Không cần tương tác trực tiếp với phần cứng (Vi ĐK, thiết bị ngoại vi)
Low và High ở đây là để chỉ mức độ phụ thuộc phần cứng, Low thì phụ thuộc phần cứng nhiều hơn, High thì phụ thuộc vào phần cứng ít hơn và gần với người dùng hơn.
Kiến thức mà bạn học từ khóa lập trình ứng dụng trên ô tô (FUNIX) thì chỉ là kiến thức nền tảng cơ bản. Với kiến thức đó thì định hướng hợp lý là làm ứng dụng ở tầng High level.

 

 

Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***
...