0 👍
770 lượt xem
bởi
đã sửa

Hi mọi người, 

Em là sinh viên mới tự học linux device driver, em code 1 bài mở đầu trong phần Linux kernel module thì gặp lỗi :
    - "expected a type specifierexpected a type specifier" ở dòng MODULE_LICENSE("GPL"); 
Anh/Chị trong nhóm cho em hỏi cách cấu hình trong VScode như thế nào để project nhận các Linux kernel headers với ạ? 

code em để ở dưới ạ, em cảm ơn ạ.

#include <linux/module.h>

static int __init init_hello(void){
  printk("hello");
  return 0;
}

static void __exit exit_hello(void){
  printk("say goodbye");
}

molude_init(init_hello);
molude_exit(exit_hello);

MODULE_LICENSE("GPL");

 

bởi
Em sử dụng makefile để chạy thì code chạy bình thường ạ, nhưng mà VSCode nó báo 1 số lỗi gạch chân màu đỏ khá là khó chịu.

Cho em hỏi thêm là thường code embedded linux thì các anh/chị thường code bằng IDE hay Editor nào thế ạ?

em cảm ơn ạ
bởi (🏅169)
E code trên Linux? hay trên Widows remote vào Linux
bởi
đã sửa
Em code trực tiếp trên linux luôn á a
bởi (🏅169)
Trên Linux thì ngoài VSCode thì thấy ae hay dùng
 • Eclipse
 • Netbeans
 • QtCreator
 • CodeBlock
 • Vim

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅169)
Cài C/C++ extension for VSCode chưa em ?
bởi
e đã cài C/C++ r á a

bởi (🏅169)
E vào Settings > Extension > C/C++ rồi tìm phần includePath nhé.
Tham khảo thêm https://code.visualstudio.com/docs/cpp/customize-default-settings-cpp
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
2 trả lời 458 lượt xem
hỏi bởi Kevin 19/7/2020
0 👍
1 trả lời 736 lượt xem
hỏi bởi long le (🏅0) 17/11/2019
...