0 👍
488 lượt xem
bởi
Em cần gửi một email đơn giản code bằng C, em thử nhiều cách rồi mà ko được, dùng system() call thì cũng bị lỗi, ai hướng dẫn cho e với, ko cần thư viện ngoài càng tốt ạ
bởi (🏅169)
em thử như thế nào rồi nhỉ ?

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅169)
bởi

Anh ơi đoạn này em ko rõ lắm, điền thế nào cho chuẩn ạ? mấy cái như mail server, mail user, mail pass


bởi (🏅169)
basic thì basic e gửi mail thì e phải có account email chứ. Giả sử e dùng gmail đi thì e phải define các giá trị tương ứng vào. Ví dụ
MAIL_SERVER sẽ là smtp.gmail.com, MAIL_PORT là 587, ...
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
1 trả lời 59 lượt xem
hỏi bởi quockhanh (🏅0) 29/8/2021
–3 👍
0 trả lời 250 lượt xem
hỏi bởi Tuấn Tuấn 30/5/2020
0 👍
1 trả lời 243 lượt xem
hỏi bởi ẩn danh 20/10/2019
0 👍
1 trả lời 60 lượt xem
hỏi bởi Jay (🏅0) 7/9/2021
...