0 👍
175 lượt xem
bởi
Mọi người cho mình hỏi có thể code được 1 app auto facebook bằng C++/Qt không. Mình thấy C# làm được mà google C++/Qt chưa thấy giải pháp

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅152)
Nó có SDK cho Window dùng C++ thì phải: https://developers.facebook.com/docs/app-ads/windows-sdk
Không liên quan đến QT
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...