0 👍
74 lượt xem
bởi (🏅1)

Mình muốn ghi thông tin người dùng nhập từ console vào file txt, tuy nhiên khi chạy lại chương trình và nhập thông tin trên console thì dữ liệu trước đó trong file txt lại bị xóa mất và thay thế bằng dữ liệu lần nhập mới. Mọi người cho mình hỏi có cách nào khi chạy chương trình và nhập thông tin thì file txt sẽ bổ sung thêm thông tin vào trong nó ( tức là dữ liệu trước đó vẫn giữ nguyên, và ghi thêm dữ liệu mình vừa nhập). Dưới là code của mình:
Mình rất cảm ơn, chúc anh em có một ngày chủ nhật tuyệt vời !

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅179)
Để ghi thêm dữ liệu vào file và ko xóa dữ liệu đã có thì phải open file ở mode append. Ở lệnh open file e dùng mode này
 
ios_base::out | ios_base::app


 
bởi (🏅1)
Anh cho em hỏi thêm:
- Em thấy trên youtube với các bài đọc/ghi dữ liệu vào file các anh hay tạo ra 1 class hoặc Struct xong sau đó lưu dữ liệu người nhập vào đó rồi lại mới ghi dữ liêu trong Struct, class vào file.

- Nếu em ghi trực tiếp dữ liệu người nhập vào file và tạo ra class, struct chỉ để phục vụ lúc cần đọc dữ liệu từ file rồi xử lí thì có khiến bộ nhớ máy tính tiết kiệm được gì, tốc độ nhanh hơn không ạ.
bởi (🏅179)
Có tiết kiệm bộ nhớ vì ko phải tạo ra object tạm để lưu thông tin. Tốc độ cũng nhanh hơn. Tuy nhiên cũng ko đáng kể. Với những chương trình lớn người ta phải thết kế hướng đối tượng thì chương trình mới sáng sủa , dễ maintain. Đó lý do dùng class để lưu thông tin nhập vào.
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
1 trả lời 253 lượt xem
hỏi bởi ẩn danh 20/10/2019
0 👍
1 trả lời 433 lượt xem
–3 👍
0 trả lời 272 lượt xem
hỏi bởi Tuấn Tuấn 30/5/2020
...