0 👍
264 lượt xem
bởi (🏅0)
Mọi người ai đã pv Fresher ở Fsoft về Embedded rồi cho em hỏi quá trình phỏng vấn có mấy vòng,và pv bằng tiếng anh hay tiếng việt ạ? Có bài test tiếng anh nào ko vì em hơi kém ạ. Và tiếng anh kém thì khả năng có trụ đc Fresher và có lương ko ạ?

2 câu trả lời

+1 👍
bởi
Sẽ có 1 bài test trắc nghiệm hoặc bài tự luận kiểu swap 8 bit đầu và 8 bit cuối 1 số uint16_t, trình bày về 1 giao thức bất kỳ ví dụ i2c, spi,...
Tiếng anh thì cố học thuộc 1 bản giới thiệu bản thân thôi chứ không đòi hỏi quá nhiều đâu.
Mọi thứ không khó quá đâu đừng quá lo lắng. Goodluck!
bởi (🏅179)
Tên hay đấy :))))
0 👍
bởi (🏅179)
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...