Chính sách Bảo mật & Quyền riêng tư

Thông tin trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp kiến thức chung và thông tin công nghệ. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng. Nếu không đồng ý với Điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng trang web.

1. Sử dụng trang web

Thông tin trên trang web này chỉ dành cho mục đích cung cấp kiến thức chung và thông tin công nghệ. Việc truy cập và sử dụng thông tin phải tuân theo Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng. Khi truy cập và sử dụng trang web, bạn hoàn toàn chấp nhận Thỏa thuận này.

2. Nội dung

Chúng tôi nỗ lực cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất trên trang web này nhưng không đảm bảo về tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Người dùng tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả bảo đảm về khả năng tiêu thụ hoặc tính phù hợp cho mục đích cụ thể. Chúng tôi và các bên liên quan không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web.

3. Bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi khỏi mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại, bao gồm phí luật sư hợp lý do vi phạm Điều khoản Sử dụng này.

4. Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người truy cập theo luật pháp về quyền riêng tư trên không gian mạng của Việt Nam.

5. Liên kết của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát. Các liên kết này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay hoàn chỉnh của thông tin trên các trang web của bên thứ ba. Việc sử dụng các trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba là do bạn tự chịu rủi ro và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và chính sách của bên thứ ba đó.

6. Thông tin y tế

Trang web này có thể chứa thông tin về các bệnh lý và cách điều trị. Thông tin này chỉ nhằm mục đích tham khảo và không thay thế cho lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế về chẩn đoán và điều trị.

7. Tuyên bố hướng tới tương lai

Trang web này có thể chứa các tuyên bố về hiệu quả hoạt động và tài chính của các doanh nghiệp dược, bao gồm kế hoạch và triển vọng kinh doanh, sản phẩm nội tuyến và sản phẩm đang phát triển. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các dự đoán này. Các rủi ro có thể bao gồm: tiếp cận, định giá và bồi hoàn sản phẩm dược; và các điều kiện kinh tế như biến động tỷ giá hối đoái và lãi suất.

8. Thông tin không có tính bảo mật

Theo các điều khoản hiện hành trong Chính sách quyền riêng tư, mọi thông tin hoặc tài liệu gửi đến chúng tôi qua Internet hoặc đăng trên trang web sẽ được coi là không bảo mật và chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật thông tin đó. Chúng tôi có quyền tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nhận được.

9. Thương hiệu

Tất cả các tên sản phẩm xuất hiện dưới dạng chữ in lớn hoặc có biểu tượng nhãn hiệu đều là nhãn hiệu của các công ty dược phát minh. Việc sử dụng hoặc lạm dụng các nhãn hiệu này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác, trừ khi được phép, đều bị cấm và có thể vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu, và các luật liên quan khác. Chúng tôi chủ động và tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình theo pháp luật.

10. Bản quyền

Toàn bộ nội dung của trang web này được bảo vệ bản quyền. Nội dung chỉ được sao chép cho mục đích tham khảo cá nhân phi thương mại với tất cả các thông báo bản quyền được giữ lại. Nội dung không được sao chép, tái tạo hoặc phân phối lại.

11. Vô hiệu ở nơi bị cấm

Trang web này và nội dung của nó nhằm tuân thủ luật pháp Việt Nam, dù thông tin có thể được truy cập từ ngoài Việt Nam. Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này và việc sử dụng trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam. Mọi hành động pháp lý hoặc thủ tục liên quan đến trang web này sẽ được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.