0 👍
106 lượt xem
bởi (🏅0)
Dạ em chuẩn bị có bài phỏng vấn tiếng anh fsoft vào ngày mai, nghe nói là giới thiệu bản thân, mọi người có thể gợi ý những câu mà họ hay hỏi không ạ
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***
...