0 👍
552 lượt xem
bởi
Chào mọi người,
em đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành là kỹ thuật máy tính. Em mong muốn được làm việc ở Fsoff, qua tìm hiểu thì e thấy Fsoft có 1 chương trình là On Job Trainning C++/Embedded Developer. Em đọc qua thì thấy sẽ được đào tạo về:
   -  Mô hình và phương pháp phát triển phần mềm như Waterfall, Agile, Scrum và ASPICE
   - Kiểm thử phần mềm cho xe hơi như Unit Test, Integration Test, System Test

Em có tìm tài liệu về các thứ ở trên, nhưng mà em thấy khá mông lung, các anh đã đi làm có thể chỉ cho em 1 vài nơi hoặc keyword để có thể tìm ra những nguồn tài liệu đầy đủ cho những phần trên được không ạ?
Em xin cảm ơn. chúc các anh sức khỏe ạ.

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅167)
1. Automotive:  2. Mô hình và phương pháp phát triển phần mềm : search google rất nhiều 
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...