0 👍
331 lượt xem
bởi (🏅1)
Ae cho em hỏi tool gì dùng để gen sequence và class diagram từ source code có sẵn ( ví dụ em đang làm dự án về MFC)

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅167)
  • Gen class diagram thì có thể dùng Visual Studio
  • Gen class diagram, sequence thì có Astah: http://astah.net/features/cpp-reverse-plugin: Bản pro phải mua license, bản UML thì có thể dùng thử nhưng yêu cầu có email sinh viên.
  • Ngoài ra có một tool nữa là Understand có thể vẽ class và sequence diagram: https://scitools.com/ ==> Tìm xem có crack không mà vọc
bởi (🏅1)
Thanks anh Tuấn, để em thử ạ.
bởi (🏅167)
Tìm hiểu thêm cái tool Understand nữa nhé: https://scitools.com/ 
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
2 trả lời 142 lượt xem
hỏi bởi ẩn danh 12/6/2021
0 👍
1 trả lời 200 lượt xem
0 👍
1 trả lời 402 lượt xem
0 👍
0 trả lời 404 lượt xem
...