0 👍
914 lượt xem
bởi (🏅0)
Em chào mọi người trong group, e, đang là sinh viên năm cuối, và em đã cũng xác định theo hướng lập trình nhúng (software embedded) . Hiện tại kiến thức của em thì nắm được cơ bản vđk Pic 8 bit , nắm được khá vững c/c++ thuần ,đọc được tài liệu tiếng anh.
Giờ em có một vài câu hỏi muốn hỏi mọi người ạ
1) Với kiến thức hiện tại thì em cần học thêm những gì để có thể làm trong ngành này (software embedded) ? (Chẳng hạn như học tiếp STM32, hay Linux,v..v )
2) Nếu em theo hướng IoT thì cần học thêm những kiến thức nào nữa ạ ?
Em xin cảm ơn tư vấn từ mọi người .

1 Câu trả lời

+1 👍
bởi (🏅169)
E search từ khóa "lập trình nhúng" ở search box bên phải sẽ ra nhiều câu hỏi tương tự như em đã được trả lời rồi nhé.
bởi (🏅0)
dạ vâng anh em sẽ tìm lại ạ nếu có câu hỏi gì thêm em sẽ phản hồi lại ạ
bởi (🏅0)
Dạ còn câu hỏi 2 anh ạ theo hướng IoT thì cần học thêm những gì nữa ạ ,mong anh tư vấn ạ
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...