0 👍
452 lượt xem
bởi (🏅0)
hiện tại mình đang sử dụng thư viện kautohelper của c# để điều khiển máy ảo android.
Vấn đề mình cần là khi nhấn vào một app trên android thực hiện chức năng đăng nhập xong mình muốn lấy kết quả trả về khi đăng nhập của app đó bởi khi app đó login thì sẽ gởi một lệnh đến sever sau đó sever trả về một token và mình sẽ lấy response trả về để dùng regex lọc ra token đó.
​​​​​Mong các bạn giúp đỡ.
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...