–3 👍
250 lượt xem
bởi
Mọi người giúp e làm code C về thoả thuận khoá diffie-hellman trên đường cong elliptic x448 được ko ạ! Cảm ơn mọi người
bởi (🏅169)
Câu hỏi này của em rất không ổn.
1. Tiêu đề cũng không rõ ràng, đọc cái tiêu đề ko hiểu định hỏi cái gì
2. Muốn mọi người giúp thì phải nói rõ là giúp phần nào, chỗ nào. Viết 1 cái vấn đề chung chung thế kia thì ko ai rảnh đi làm giúp cả, mà muốn làm giúp cũng ko biết giúp cái gì.
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

+1 👍
5 trả lời 786 lượt xem
hỏi bởi Tú Anh Đào 5/5/2020
0 👍
1 trả lời 59 lượt xem
hỏi bởi quockhanh (🏅0) 29/8/2021
0 👍
2 trả lời 458 lượt xem
hỏi bởi Kevin 19/7/2020
...