0 👍
220 lượt xem
bởi
Mọi người cho em hỏi trên Linux (Ubuntu) thì nên dùng IDE nào để code C++ ạ ?

2 câu trả lời

+1 👍
bởi (🏅1)
trước giờ mình dùng VS Code cho cả Win lẫn Ubuntu, compile bằng gcc mình thấy cũng ngon ấy bạn.
0 👍
bởi (🏅151)
Ngày xưa mình hay xài Eclipse, giờ thì ko code app trên Desktop mấy. Thi thoảng code chơi chơi tý thì dùng Qt Creator.
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...