0 👍
1.7K lượt xem
bởi
đã sửa
hi mọi người, em đang sử dụng Ubuntu 19.04, em cài đặt Qt5 và khi chạy chương trịnh Hello World đầu tiền thì dính lỗi này, em có search google nhưng vẫn chưa Fix được, trong nhóm có ai sử dụng Qt cho em xin giải pháp với . Thanks mọi người.
 

2 câu trả lời

+1 👍
bởi (🏅191)
đã được chọn
 
Câu trả lời hay nhất
@Dương Từ Thanh Nguyên nhân là do e cài Qt vào folder Program(x64) có chứa "(" nên thằng make nó không hiểu đường dẫn đến mấy cái include directory. Thử cài lại sang đường dẫn không chứa "(", không chứa dấu space luôn cho chắc ăn nhé.
bởi
sửa cách của a, e chạy ok r ạ. cảm ơn a.
0 👍
bởi (🏅191)
Hello World thì chắc code không nhiều. Paste code lên luôn đi bạn, xem code nữa thì mới dễ phán đoán lỗi.
bởi
code đây a, em làm theo hướng dẫn trên youtube ạ dialog.hdialog.cppmain.cppdialog.ui
bởi (🏅0)
bạn gửi full nội dung Compile output lên được không, chịu khó copy text ấy, đừng chụp màn hình ae khó support lắm.
bởi
I../../../Program(x64)/Qt5/5.12.4/gcc_64/include/QtWidgets -I../../../Program(x64)/Qt5/5.12.4/gcc_64/include/QtGui -I../../../Program(x64)/Qt5/5.12.4/gcc_64/include/QtCore -I. -isystem /usr/include/libdrm -I. -I../../../Program(x64)/Qt5/5.12.4/gcc_64/mkspecs/linux-g++ -o dialog.o ../untitled/dialog.cpp

/bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected

make: *** [Makefile:949: main.o] Error 2

make: *** Waiting for unfinished jobs....

/bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected

make: *** [Makefile:1057: dialog.o] Error 2

13:01:40: The process "/usr/bin/make" exited with code 2.

Error while building/deploying project untitled (kit: Desktop Qt 5.12.4 GCC 64bit)

When executing step "Make"

13:01:40: Elapsed time: 00:00.
 
bởi
ở trên á bác ơi
bởi (🏅191)
Cho xem luôn file project *.pro đi em ơi. Có thể đường dẫn trong đó đang có vấn đề.
bởi
file .pro đây ạ, em có copy qua mà định dạng nó khó nhìn quá nên em chụp lại ạ.
bởi (🏅191)
Đường dẫn đến folder chứa project của e có chứa kí tự parenthesis "(" không ?
bởi

Đường dẫn đến project đây ạ: 

Documents/Qt/untitled

không có dấu "(" á a.

bởi (🏅0)
I../../../Program(x64)/Qt5/5.12.4/gcc_64/include/QtWidgets -I../../../Program(x64)/Qt5/5.12.4/gcc_64/include/QtGui -I../../../Program(x64)/Qt5/5.12.4/gcc_64/include/QtCore -I. -isystem /usr/include/libdrm -I. -I../../../Program(x64)/Qt5/5.12.4/gcc_64/mkspecs/linux-g++ -o dialog .o ../untitled/dialog.cpp
Theo mình thì do cài đặt trên đường dẫn Program(x64), chứa ký tự "(".
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...