0 👍
591 lượt xem
bởi (🏅0)
Hi admin & mọi người, mình/em đã ra trường và đi làm được hơn 1 năm trong ngành Embedded Linux.
Công việc chính trên công ty theo mình là khá tốt, học hỏi được nhiều và dự án tiềm năng. Tuy nhiên mình cũng rất mong muốn là ngoài công việc chính ra, có thể tìm được việc làm freelance về  Embedded Linux, C/C++, Qt,.. với mục đích là kiếm thêm thu nhập và tích lũy thêm kiến thức. Nhưng như mình thấy thì số lượng việc freelance trong ngành này rất ít, nhất là so với số lượng việc về lập trình khác như web hay mobile.
Không biết là mọi người trong ngành này có thường xuyên làm freelance không? Nếu có thì các dự án freelance có thể tìm kiếm ở đâu? 
Mình cảm ơn. 

 

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅179)
Chưa làm freelance bao giờ :))
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
1 trả lời 807 lượt xem
hỏi bởi long le (🏅0) 17/11/2019
0 👍
2 trả lời 730 lượt xem
hỏi bởi ẩn danh 23/11/2019
...