0 👍
611 lượt xem
bởi (🏅0)
Hỏi ngu có bị xoá bài không ad ?

1 Câu trả lời

+2 👍
bởi (🏅169)
đã được chọn bởi
 
Câu trả lời hay nhất
Ngu thật thì không xóa. Ngu trả vờ sẽ bị xóa
bởi (🏅0)
Ok a. E  sẽ tích cực đặt câu hỏi, ít nhất có nơi lưu QA :))
bởi (🏅0)
Hỏi giả vờ có bị xóa ko anh? =)))
bởi (🏅0)
Vote xoas bai =]]]
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...