0 👍
24 lượt xem
bởi
Hi các bác,
Em có một bài toán thế này:

Input:
string str = "Number 1: It is true or false? True: False"

E đang dùng Split(':') để tách chuỗi. Nhưng muốn ouput như sau:

Number 1
It is true or false? True: False

Làm thế nào để chương trình bỏ qua ký tự ':' thứ 2?
Mong được các bác giải đáp.

Many thankkk

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅169)
String str = "Number 1: It is true or false? True: False";

Char[] spearator = { ':' };
Int32 count = 2;

// using the method
String[] strlist = str.Split(spearator, count);

 

Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...