0 👍
611 lượt xem
bởi (🏅0)
Mọi người ai đã pv Fresher ở Fsoft về Embedded rồi cho em hỏi quá trình phỏng vấn có mấy vòng,và pv bằng tiếng anh hay tiếng việt ạ? Có bài test tiếng anh nào ko vì em hơi kém ạ?
bởi
Bạn tham khảo nhé
1. PV sẽ sử dụng tiếng anh (người phỏng vấn sẽ đánh giá năng lực tiếng anh của ứng viên có thể giao tiếp để làm việc được hay không).
2. Chuẩn bị tốt phần introduction.
3. Hỏi về kinh nghiệm AUTOSAR (nếu có kinh nghiệm trong phần này là 1 điểm cộng).
4. Kiến thức C. Ý nghĩa và cách sử dụng các từ khóa "Volatile, Const, Static". Con trỏ dữ liệu, con trỏ hàm.
5. Ứng dụng kiến thức C. cho một đoạn chương trình và dự đoán kết quả. Hãy khai báo biến con trỏ hàm để trỏ và một hàm cho trước.

1 Câu trả lời

0 👍
bởi
tùy vào bạn pv ở đâu có onl hay offline nếu offline thì 2 vòng 1 vòng test giấy rồi vào interview
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...