0 👍
82 lượt xem
bởi (🏅0)
Chào mọi người
Em hiện là sinh viên ngành Automotive Engineering
Em đang chuẩn bị thực hiện đồ án tốt nghiệp và muốn làm liên quan đến Nhúng Automotive.
KHông biết ad và mọi người có lời khuyên về chủ đề không ạ, em cảm ơn nhiều ạ
bởi
Nghiên cứu mảng "Self driving cars" thử bạn.

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅191)
Suggest: Kiếm 1 con board iMX của NXP + 1 cái màn hình LCD (đẹp nhất 1920 x 720). Làm 1 cái ứng dụng giả lập màn hình đồng hồ ô tô  để hiển thị các thông tin như speed, rpm, odo, trip, telltale. Data thì giả lập qua CAN

Có thể chạy demo trên Linux, dùng Qt framework để code giao diện
bởi (🏅0)
Em cảm ơn ạ, em cũng tính áp dụng CANbus trong đồ án tốt nghiệp :>
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...