0 👍
210 lượt xem
bởi (🏅0)

Kết quả tìm kiếm cho Sắp tới em học fresher embedded của fsoft mà em khá yếu tiếng anh. Ai có thể cho em xin review thật chi tiết tất cả những gì liên quan đến tiếng anh để hoàn thành khoá học với ạ!!!

Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

...