Tài khoản duongdaidot

Thâm niên: 2 năm (từ 19/6/2019)
Loại tài khoản: Người dùng đã đăng ký
Tên đầy đủ: Thanh Dương
Công ty: FSoft
Chức danh:
GitHub URL:
Facebook URL:

Hoạt động của duongdaidot

Điểm uy tín: 🏅3 (xếp hạng #2)
Số câu hỏi: 3 (với 3 câu trả lời hay nhất)
Số câu trả lời: 2
Số bình luận: 11
Đưa ra: 4 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
Nhận về: 3 phiếu tán thành (up votes), 0 phiếu phản đối (down votes)
...