Lập Trình Arduino Là Gì? Tương Lai Của Ngành Lập Trình Nhúng Arduino

Arduino là một nền tảng lập trình nhúng mở rộng và phổ biến, thu hút [...]

Embedded Software Engineer Là Gì? Tìm Hiểu Ngành Triển Vọng Cho Dân IT

Trong thời đại công nghệ số, vai trò của Embedded Engineer hoặc Embedded Software Engineer [...]

.NET Là Gì? Tìm Hiểu Những Kiến Thức Cơ Bản Về Lập Trình Dotnet

.NET được biết đến là ngôn ngữ lập trình mà các lập trình viên thường [...]

Nên Học Lập Trình Android Hay IOS: Đâu Là Sự Lựa Chọn Thông Minh?

Đối với lập trình di động, quyết định giữa nền tảng Android và iOS đôi [...]

TDD Là Gì? Tìm Hiểu Kiến Thức Cơ Bản Về Test Driven Development

TDD (Test-Driven Development) là một phương pháp lập trình mà theo đó, người phát triển [...]

Ngôn Ngữ PHP Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Về Lập Trình PHP Cho “Newbie”

Khi nhắc đến ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo website, thường người [...]

CSS Là Gì? Tìm Hiểu Thông Tin Cơ Bản Về Ngôn Ngữ CSS Trên Website

CSS là một yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của các [...]

HTML Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Markup Hypertext Trong Xây Dựng Website

Trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm, HTML đóng vai trò vô [...]

Lập Trình Mobile Cần Học Những Gì? Chu Trình Viết Ứng Dụng IOS/Android

Trong thời đại Công nghệ 4.0, lập trình mobile không chỉ là một lĩnh vực [...]

OOP Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Dễ Hiểu Về Lập Trình Hướng Đối Tượng

Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming – OOP) là một kỹ năng lập [...]