Ngôn Ngữ SQL là gì? Giới Thiệu Cơ Bản Về Structured Query Language

SQL là gì

Đối với các nhà phát triển phần mềm, việc nắm vững và sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL là điều vô cùng quan trọng. Đối với nhiều người, việc tìm hiểu thêm về SQL, chẳng hạn như khái niệm cơ bản về SQL là gì, mục đích học SQL để làm gì, và cách lập trình SQL một cách hiệu quả nhất là điều khá quan trọng. Nếu bạn cũng đang đặt những câu hỏi này và muốn tìm hiểu chi tiết hơn, hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Coding Guru, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng và có thể áp dụng thành công.

Ngôn ngữ SQL là gì?

Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL

Ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ lập trình mang tính cấu trúc được thiết kế để quản lý và tương tác với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (RDBMS). SQL chủ yếu được sử dụng để truy vấn, cập nhật, và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Được phát triển từ những ngày đầu của cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL ngày nay đã trở thành một tiêu chuẩn ngành công nghiệp và được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng và quản lý dữ liệu.

Ứng dụng của ngôn ngữ SQL là gì? Được dùng nhiều nhất ở đâu?

Ứng dụng của ngôn ngữ SQL là gì? SQL (Structured Query Language) được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và có nhiều ứng dụng quan trọng. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của SQL và nơi mà nó được sử dụng nhiều nhất:

Ứng dụng của ngôn ngữ SQL

 • Quản lý Cơ sở Dữ liệu: SQL được sử dụng chủ yếu để quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm việc tạo, sửa đổi, và truy xuất dữ liệu trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như MySQL, PostgreSQL, SQL Server, và Oracle.
 • Phát triển Phần mềm: Trong việc phát triển ứng dụng, SQL làm nhiệm vụ tương tác với cơ sở dữ liệu, thực hiện các truy vấn và cập nhật dữ liệu. Điều này quan trọng trong các ứng dụng web, ứng dụng di động và ứng dụng máy tính.
 • Business Intelligence (Thông tin Doanh nghiệp): SQL được sử dụng để truy xuất và xử lý dữ liệu trong các hệ thống Business Intelligence để hỗ trợ quyết định kinh doanh thông minh.
 • Khoa học Dữ liệu và Phân tích: Trong lĩnh vực này, SQL được sử dụng để truy xuất và tiền xử lý dữ liệu trước khi áp dụng các thuật toán phân tích và máy học.
 • Tài chính và Kế toán: SQL được sử dụng trong ngành tài chính để xử lý và báo cáo về dữ liệu giao dịch tài chính và kế toán.
 • E-commerce: Trang web mua sắm trực tuyến sử dụng SQL để lưu trữ và quản lý thông tin về sản phẩm, đơn hàng, và khách hàng.
 • Quản lý Hệ thống và Mạng: SQL có thể được sử dụng để lưu trữ và truy xuất thông tin về hệ thống và mạng trong quá trình quản lý.
 • Giáo dục và Nghiên cứu: SQL được sử dụng để quản lý và truy xuất dữ liệu nghiên cứu trong môi trường giáo dục và nghiên cứu.

SQL được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau, nhưng nó được áp dụng đặc biệt nhiều trong việc quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng.

Xem thêm: Tìm Hiểu AUTOSAR Trong Automotive Là Gì? Tầm Quan Trọng Của AUTOSAR

Ưu và nhược điểm của ngôn ngữ SQL

Bên cạnh những ứng dụng đa dạng kể trên, ưu nhược điểm của ngôn ngữ SQL là gì? 

Ưu điểm của ngôn ngữ SQL là gì?

Ưu điểm của ngôn ngữ SQL

 • Tính chuẩn quốc tế: SQL là một ngôn ngữ chuẩn quốc tế được sử dụng rộng rãi, giúp đảm bảo sự tương thích và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống và cơ sở dữ liệu khác nhau.
 • Linh hoạt và mạnh mẽ: SQL cung cấp cú pháp linh hoạt cho việc truy vấn và quản lý dữ liệu, đồng thời hỗ trợ nhiều chức năng như truy vấn, cập nhật, xóa, và tạo mới cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS): SQL thường được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, giúp tổ chức và duy trì dữ liệu một cách hiệu quả.
 • Hiệu năng cao: Các cơ sở dữ liệu quan hệ thường được tối ưu hóa để thực hiện truy vấn SQL một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình khác: SQL có khả năng tương thích tốt với nhiều ngôn ngữ lập trình, cho phép các nhà phát triển tích hợp dễ dàng vào ứng dụng của họ.

Nhược điểm của ngôn ngữ SQL

Nhược điểm của ngôn ngữ SQL

 • Khó học và phức tạp: Đối với người mới học, SQL có thể khó học và yêu cầu thời gian để làm quen với cú pháp và nguyên tắc.
 • Khả năng nâng cấp và thay đổi cấu trúc có hạn: Việc thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện các thay đổi lớn có thể phức tạp và yêu cầu quản lý cẩn thận.
 • Khó khăn trong việc xử lý dữ liệu phi cấu trúc: SQL không hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu phi cấu trúc như JSON hoặc XML.
 • Yêu cầu kiến thức kỹ thuật cao: Đối với các tác vụ phức tạp, việc yêu cầu kiến thức cao về tối ưu hóa và quản lý cơ sở dữ liệu là cần thiết.
 • Khả năng mở rộng có hạn: Trong một số trường hợp, khả năng mở rộng của cơ sở dữ liệu SQL có thể gặp hạn chế khi đối mặt với lưu lượng dữ liệu lớn và nhu cầu mở rộng nhanh chóng.

Xem thêm: Automotive Embedded Systems – Ngành Lập Trình Nhúng Đón Đầu Xu Hướng

Lệnh SQL là gì? Một số câu lệnh SQL thường sử dụng

Lệnh SQL (Structured Query Language) là một tập hợp các câu lệnh được sử dụng để tương tác và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Dưới đây là một số lệnh SQL cơ bản:

Một số câu lệnh SQL thường sử dụng

 • SELECT: Được sử dụng để truy vấn dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng.

Ví dụ: SELECT * FROM table_name;

 • INSERT: Chèn dữ liệu mới vào bảng.

Ví dụ: INSERT INTO table_name (column1, column2, …) VALUES (value1, value2, …);

 • UPDATE: Cập nhật dữ liệu trong bảng.

Ví dụ: UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2 WHERE condition;

 • DELETE: Xóa dữ liệu từ bảng.

Ví dụ: DELETE FROM table_name WHERE condition;

 • CREATE: Tạo mới bảng, cơ sở dữ liệu hoặc các đối tượng khác.

Ví dụ: CREATE TABLE table_name (column1 datatype, column2 datatype, …);

 • ALTER: Thay đổi cấu trúc của bảng, thêm hoặc xóa cột.

Ví dụ: ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype;

 • DROP: Xóa bảng, cơ sở dữ liệu hoặc các đối tượng khác. 

Ví dụ: DROP TABLE table_name;

 • JOIN: Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng dựa trên một điều kiện.

Ví dụ: SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.column = table2.column;

 • WHERE: Điều kiện để lọc dữ liệu trong một truy vấn.

Ví dụ: SELECT * FROM table_name WHERE condition;

 • ORDER BY: Sắp xếp kết quả của truy vấn theo một hoặc nhiều cột.

Ví dụ: SELECT * FROM table_name ORDER BY column1 ASC;

Những lệnh này cùng với các cú pháp khác tạo nên ngôn ngữ SQL linh hoạt và mạnh mẽ cho việc tương tác và quản lý dữ liệu trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.

Xem thêm: Board Support Packages Là Gì? BSP Có Vai Trò Gì Trong Embedded System?

Ngôn ngữ lập trình SQL hoạt động như thế nào?

Cách hoạt động của ngôn ngữ SQL là gì? Cách SQL hoạt động đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống cơ sở dữ liệu, và do đó, hầu hết các công ty lớn hiện nay đều sử dụng ngôn ngữ lập trình này. Các công ty công nghệ hàng đầu như Facebook, Instagram, Whatsapp cũng đang ưu tiên sử dụng SQL để quản lý và xử lý dữ liệu backend của họ.

Cách SQL hoạt động đóng

SQL thực hiện xử lý truy vấn, thường được viết dưới dạng câu lệnh phân tích cú pháp, được người dùng gửi đi thông qua các trình tối ưu hoá. Quá trình này bao gồm ba giai đoạn chính:

 • Phân tích cú pháp: Kiểm tra cú pháp của truy vấn để đảm bảo tính đúng đắn.
 • Ràng buộc: Kiểm tra ngữ nghĩa của truy vấn để đảm bảo sự chính xác và xác định dữ liệu một cách hiệu quả.
 • Tối ưu hoá: Tạo các kế hoạch triển khai và thực hiện truy vấn quan trọng để trích xuất cơ sở dữ liệu từ hệ thống. Trong giai đoạn này, người dùng có thể tạo ra các hoán vị và kết hợp để tìm ra phương án thực hiện truy vấn tối ưu nhất. Thời gian xử lý ngắn hơn đồng nghĩa với hiệu suất truy vấn tốt và kết quả chất lượng.

Học ngôn ngữ SQL ra làm gì? Nghề SQL Developer và Database Developer có “hot” không?

Lợi ích của việc học SQL là gì? Học ngôn ngữ SQL mang lại những lợi ích to lớn cho sự phát triển sự nghiệp, đặc biệt là trong vai trò của SQL Developer và Database Developer. SQL không chỉ là một kỹ năng “hot” mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu. Bằng việc nắm vững SQL, bạn có khả năng phát triển theo 2 hướng:

Phát triển theo hướng chuyên môn

 • Data Architect: Người chịu trách nhiệm thiết kế cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp, Data Architect cần phải hiểu rõ về các yêu cầu của doanh nghiệp và đảm bảo thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với những nhu cầu đó. Vị trí này đặt ra sự quan trọng của kiến thức về SQL để có khả năng tạo ra cấu trúc dữ liệu hiệu quả và linh hoạt.

Data Architect

 • Data Scientist: Nhà khoa học dữ liệu chuyên sâu về việc phân tích và khai thác dữ liệu để thu được thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Ngoài việc hiểu biết về SQL, Data Scientist cũng cần có kiến thức vững về xác suất thống kê, cũng như thành thạo trong ngôn ngữ lập trình như Python và R để có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.

Xem thêm: Web Development: Tìm Hiểu Web Developer Là Gì Và Các Khái Niệm Cơ Bản

Phát triển theo hướng quản lý

Nếu lập trình viên quyết định theo đuổi hướng quản lý, họ có thể chọn giữa các vị trí sau đây để định hình sự nghiệp của mình:

 • Business Analyst: Là người chuyên phân tích và đưa ra các giải pháp kinh doanh dựa trên dữ liệu. Business Analyst cần hiểu sâu về dữ liệu và sử dụng SQL để thực hiện truy vấn và phân tích dữ liệu. Bên cạnh đó, họ còn cần có kỹ năng phân tích kinh doanh và giao tiếp một cách hiệu quả.

Business Analyst

 • Project Manager: Là người quản lý dự án, đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu đề ra. Project Manager cần hiểu biết về cơ sở dữ liệu và sử dụng SQL để quản lý dữ liệu trong dự án. Ngoài ra, họ cũng cần có kỹ năng quản lý dự án, lãnh đạo và giao tiếp tốt để đảm bảo sự thành công của dự án.

Dựa vào những kiến thức đã được chia sẻ trong bài viết, hy vọng rằng bạn đã có cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ SQL là gì. Đừng ngần ngại khám phá và học hỏi về SQL ngay từ bây giờ, vì không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Việc nắm vững ngôn ngữ này sẽ mở ra cơ hội cho bạn tìm kiếm việc làm thành công tại các công ty công nghệ hàng đầu, với mức thu nhập mà bạn mơ ước. Hãy bắt đầu hành trình của mình ngay từ hôm nay để đạt được những thành công đáng kể trong sự nghiệp của bạn!

Xem thêm: Mã Nguồn Mở Là Gì? Lợi Ích, Ứng Dụng Và Các Loại Open Source Phổ Biến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *