0 👍
109 lượt xem
bởi
em muốn hỏi là muốn đọc 1 file trong c bỏ qua " " dấu cách thì code ntn vậy ạ

1 Câu trả lời

0 👍
bởi (🏅151)
E cần làm rõ ra là data trong file có định dạng như thế nào ? E muốn đọc thông tin gì trong đó và muốn skip dấu space ở những chỗ nào ?
Coding Guru là nơi dành cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam hỗ trợ nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng công nghệ Việt Nam mạnh mẽ, thúc đẩy và giúp đỡ nhau cùng phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.

***
Nơi đam mê hội tụ
***

Một số câu hỏi gần đây có thể tương tự hoặc liên quan ↓

0 👍
1 trả lời 149 lượt xem
hỏi bởi ẩn danh 28/10/2020
–3 👍
0 trả lời 105 lượt xem
hỏi bởi Tuấn Tuấn 30/5/2020
...